Assur MIFID gedragsregels
Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMIFID-gedragsregels 
en deelt u in dit verband volgens informatie mee:

 • Aangeboden producten en diensten
  1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling
   
  "Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan".

  1.2 Takken en de titulatuur
   
  1.   Ongevallen
  2.   Ziekte
  3.   Voertuigencasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal
  4.   Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en al andere goederen
  5.   Brand en natuurevenementen
  6.   Andere schade aan goederen
  7.   BA motorrijtuigen
  8.   Algemene BA
  9.   Krediet
  10. Rechtsbijstand
  11. Hulpverlening
  12. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen,
       met uitzondering van bruidschat en geboorteverzekeringen

 • Informatie over het belangenconfictenbeleid
  "De AssurMIFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten
  .
   
 • Toezicht van de FSMA
  Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar (en bankagent) onder het nummer [nummer FSMA]. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: 
  AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN, 
  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, 
  tel. +32(0)2 220.52.11  fax. +32(0)2 220 52 75
   
 • Vergoeding
  "Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt
  Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.
  Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantezone van onze website.
  In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringbemiddeling een vergoeding van u als klant."

 

Wet van 30 juli tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepaasing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus betreffende het toezicht op finaciŽle diensten op de verzekeringssector 
en KB 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van hetbelangenconflicten wat de verzekeringssector betreft.
 
Bijkomende info/documenten

 

Ons kantoor

Bedrijfsnaam B&V Onghena bvba
Adres Spoorweglaan 9
Postcode 9120
Gemeente Beveren

FSMA-nummer 022906 A-cB
Syndicale Kamer Oost-Vlaanderen 1
Naam kantoor (commerciŽel) B & V Onghena
Vennootschapsvorm bvba
Ondernemingsnummer 0458.215.825
Adres Spoorweglaan 9
Postcode 9120
Gemeente Beveren-Waas
Website www.onghena-bvba.be
Telefoon 03 775 59 83
Gsm /
Fax 03 775 00 37
IBAN /
BIC /
Principaal bank /
Beroepsaansprakelijkheid via FVF
(AIG Europe Limited)
Ja
Attestnummer via FVF
(AIG Europe Limited)
Rechtsbijstand via FVF (Euromex) Ja
Polisnummer via FVF (Euromex)

 

  •