Brandverzekering:

 
S
chade
aan uw huis kan niet altijd voorkomen worden,
daarom is een optimale bescherming noodzakelijk.

Na een brand, blikseminslag, storm, wateroverlast
of eventjes pech hebben door een foutieve handeling,
moet men kunnen rekenen op een goede schaderegeling.
Wij zoeken voor u de beste formule,
want weet dat te veel verzekeingsgeld betalen weggegooid geld is!
Te weinig verzekeringspremie kan u nog meer geld kosten.
Na een schade moet men kunnen verder leven
zoals u daarvoor gewend was.
 

Bent u benieuwd naar onze formules ?

wij berekenen dit vrijblijvend voor u!
 

6X6 STERKE PUNTEN TROEF IN BRAND + 2 EXTRA

Afschaffing evenredigheid
 • Na expertise (meestal gratis) door Gudrun of Axios.
  Mits acceptatie geschat kapitaal gebouw, 1ste risicodekking.
  Mee verzekerd
  : eventuele vergissing van expert +
  bij verbouwing 20% increase dekking voor gebouw
 • Invullen van rooster
 • Het oppervlaktestelsel (Ideale brandpolis)
 • Het plaatsenstelsel
 • Voor huurders gedeelte gebouw: verzekerde waarde
  minstens 20X de jaarlijkse huurprijs
 • Volgens 1ste risico: gebouw + inboedel samen min 148736,11€
  1ste risico: inboedel vanaf 18592,02€
  De waarborg diefstal steeds verzekerd in 1ste risico
volledige basisvoorwaarden
 • Brand, Bliksem, ontploffing, elektriciteitsrisico, aanrijding,
  vallen van vliegtuigen en bomen,...
 • Waterschade: insijpeling via dak(terras), breuk/barst van leidingen,
  wegvloeien van verwarmingsbrandstof
 • Storm (80 km/h (geen 100 km/h)), hagelschade, sneeuwdruk. Sleet pas als > 30%
 • Glasbreuk (ook kunstglas, hobbyserres), condensatie van isolerend glas, ceramische kookplaat
 • BA gebouw
 • Facultatieve waarborg diefstal (waarde tot 2478,94€)
  Andere opties: aardbeving, rechtsbijstand, indirect verlies, .....
heel interessante uitbreidingen op waarborg aanvullende waarborg
 • Na brand: schade aan waarden tot 1239,47€
 • Onbruikbaarheid en huisvesting
 • Kosten brandweer, opruiming, tuinherstel
 • Expertisekosten
 • Medische- en begrafeniskosten tot 12394,68€
 • Vakantieverblijven, garages, studentenkamer
bijstand: interessante formule
GRATIS INTERVENTIESERVICE , DAG EN NACHT, voor:
 • 1ste hulp en bijstand aan getroffen bewoners
 • verstrekken van huishoudelijke hulp
 • alle maatregelen voor redding gebouw/inboedel
 • vervangwagen als wagen geďmmobiliseerd is door brand
 • nuttige info betreffende herstellers
 • repatriëring als client in buitenland verblijft
nog meer sterke punten
 • Elektriciteitsschade: geen sleet indien - 5 jaar bij herstelling wordt nooit sleet toegepast mits voorlegging factuur
 • Vandalisme buitenzijde gebouw (ook graffiti) en inbraakschade, gedekt tot 3098,67€
 • Geen wederopbouw, toch uitkering 100% (wettelijk slechts 80%)
 • Dekking voor schade wanneer terugstromende en niet-afgevoerd leidingwater van riool, septische put, waterput, vergaarbak teruggestuwd wordt door de waterinstallatie van het verzekerd gebouw
 • Dekking stormschade aan bijgebouwen in lichte materialen, bijgebouwen open, half-open, gesloten, gemakkelijk te verplaatsen of uit elkaar te nemen
 • Dekking hagelschade aan hoofd- of bijgebouw, open of half-open, gemakkelijk te verplaatsen of uit elkaar te nemen 
condities
 • Zeer competieve premies. Korting voor verhoogde vrijstelling
 • Korting mogelijk voor facultatieve waarborg diefstal mits preventiemaatregelen
 • Beste prijs/kwaliteitsverhouding op de markt
 • 6 maanden gratis dekking voor huis in opbouw
 • Nieuwbouw: 2 jaar 20% korting
 • Indien lid van vereniging bv. VTB/VAB, BGJG, Willems-, Davids- en Vermeylenfonds, ....: 10% korting
Schatting onroerend goed
Gratis schatting van het onroerend goed in nieuwbouwwaarde door een onafhandelijk expertisebureau
 
Rechtsbijstand na brand
 • Rechtsbijstand na brand d.m.v. verdediging van Uw belangen bij betwisting met Uw brandverzekeraar
 • Wanneer geldt de waarborg?
  schadegeval waarbij het patrimonium wordt getroffen.
  patrimonium = alle roerende/onroerende goederen die zich bevinden op het in de bijzondere voorwaarden vermeld adres tot 10.000m˛
 • Waarborggrens?
  Strafrechterlijke verdediging: 37 184,03€
  Burgerlijk verhaal: 37 184,03€
  Burgerlijke verdediging: 37 184,03€
  Administratieve/juridische bijstand inzake:
  gehele/gedeeltelijke onteigening: 12 394,68€
  nabuurschap: 12 394,68€
  Contractuele geschillen: 12 394,68€
  Insolventie: 4 957,87€
  Opstellen van een plaatsbeschrijving: 12 394,68€