M aatwerk
één gl

O

bale premie
één

D

ossier
één aanvangsdat

U

m
financie

L

e voordelen
voordelige tar

I

even
gratis  

S

preiding premiebetalinging

                             
              

Modulis staat garant voor maatwerk voor alle verzekeringen BOAR
waarmee een KMO, zelfstandige of vrij beroep geconfronteerd wordt. 
U bepaalt zelf  samen met Uw makelaar-deskundige uw verzekeringssituatie.

Modulis is toepasbaar op 5 basisverzekeringstakken en alle aanvullende
verzekeringen hierop; zijnde: auto, brand, aansprakelijkheid, 
arbeidsongevallen en individuele ongevallen.
Twee basiscontracten zijn echter noodzakelijk om van de  
Modulis-voordelen te kunnen genieten.

Modulis-voordelen?

  • alle contracten worden gebundeld in één dossier. Zo heeft U onmiddellijk alles bij de hand en weet U op eender welk moment waarvoor U verzekerd bent.
  • alle contracten hebben dezelfde vervaldag, namelijk 1 januari.
  • alle contracten worden betaald via één globale premie; naar keuze jaarlijks, semestrieel of trimestrieel.
  • alle contracten worden afgesloten met zeer voordelige tarieven.

En dit is nog niet alles.........
                                                               

 
Er is ook nog de Modulis-bonus "goede klant". Een cheque welke in de 
loop van de maand januari wordt overhandigd aan de "goede klant" 
als dank voor het vertrouwen door hem gesteld in Modulis.

Nieuw.....

                                                                      

De Business Comfort Modulis:
de bijstandsservice in samenwerking met  Europ Assistance.
En nog beter.....
Deze "dienst na verkoop" is gratis voor elke Modulis-klant en staat
staat los van zowel de afgesloten verzekeringen als van een schadegeval m.a.w. 
men kan voor ieder probleem beroep doen op decomfortdienst.
De oplossing is maar één telefoontje naar de comfortdienst verwijderd.

Modulis.......een interessant concept, ook voor U!